Naujienos

 

EK skatins vykdyti mokslinius tyrimus ir diegti inovacijas – tuo tikslu paprastinama ES dotacijų administravimo ir paraiškų teikimo tvarka

Europos Komisija ketina supaprastinti dalyvavimo ES finansuojamuose mokslinių tyrimų projektuose tvarką. Taip siekiama užtikrinti, kad dalyvavimas taptų skaidresnis ir patrauklesnis geriausiems Europos ir kitų regionų tyrėjams ir inovacijas diegiančioms bendrovėms.

Daugiau informacijos -http://ec.europa.eu/lietuva/ziniasklaidai/29042010_moksliniai_tyrimai_lt.htm

 

Eurostatas: euro zonos biudžetų deficito vidurkis – 6,3%, visų 27 ES valstybių narių – 6,8% BVP

Palyginus su 2008 m., 2009 m. valstybių narių biudžetų deficitas ir valstybių skola euro zonoje ir visoje ES išaugo, o BVP nusmuko.

Euro zonoje valstybių skola išaugo nuo 2,0% BVP 2008 m. iki 6,3%, o visose 27 ES valstybėse narėse 2,3% iki 6,8%. Euro zonoje valstybių skolos ir BVP santykis išaugo nuo 69,4% 2008 m. pabaigoje iki 78,7% 2009 m. pabaigoje, o visose 27 ES valstybėse narėse  – nuo 61,6% iki 73,6%. 2009 m. didžiausias biudžeto deficitas buvo Airijoje (-14,3%), Graikijoje (­13,6%), Jungtinėje Karalystėje (-11,5%), Ispanijoje (-11,2%), Portugalijoje (-9,4%), Latvijoje (-9,0%),Lietuvoje(-8,9%), Rumunijoje (­8,3%), Prancūzijoje (-7,5%) ir Lenkijoje (-7,1%). Nė vienoje valstybėje narėje nebuvo biudžeto perviršio. Mažiausias deficitas užfiksuotas Švedijoje (-0,5%), Liuksemburge (-0,7%) ir Estijoje (-1,7%). Palyginus su 2008 m., 2009 m. 25 ES valstybėse narėse biudžeto padėtis blogėjo, ir tik dviejose (Estijoje ir Maltoje) pagerėjo. 2009 m. pabaigoje mažiausias valstybės skolos ir BVP santykis buvo Estijoje (7,2%), Liuksemburge (14,5%), Bulgarijoje (14,8%), Rumunijoje (23,7%),Lietuvoje(29,3%) ir Čekijoje (35,4%). 2009 m. dvylikos valstybių narių  skolos ir BVP santykis viršijo 60%: Italijos (115,8%), Graikijos (115,1%), Belgijos (96,7%), Vengrijos (78,3%), Prancūzijos (77,6%), Portugalijos (76,8%), Vokietijos (73,2%), Maltos (69,1%), Jungtinės Karalystės (68,1%), Austrijos (66,5%), Airijos (64,0%) ir Nyderlandų (60,9%). 2009 m. vidutinis euro zonos valstybių valdžios sektoriaus išlaidų ir BVP santykis buvo 50,7%, o valdžios sektoriaus pajamų – 44,4%; visose 27 valstybėse narėse – atitinkamai 50,7% ir 44,0%. Nuo 2008 m. iki 2009 m. abiejose zonose valdžios sektoriaus išlaidų santykis augo, o pajamų santykis mažėjo.

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/lietuva/ziniasklaidai/22042010_eurostat_deficitas_lt.htm

 

Komisija imasi veiksmų, kad pagerintų piliečių duomenų apsaugą, užtikrintų kaltinamųjų teises ir sustiprintų bendradarbiavimą imigracijos ir prieglobsčio klausimais

Piliečiai tikisi turėti tas pačias teises ir jaustis saugūs visoje Europos Sąjungoje. Svarbiausias Komisijos prioritetas ateinančius penkerius metus – 500-ams milijonų europiečių sukurti bendrą teisingumo ir saugumo erdvę. Komisija šiandien pateikė konkrečius veiksmus, kad pagerintų piliečių galimybes dirbti, keliauti ir mokytis už savo gimtųjų šalių ribų, ir jų įgyvendinimo tvarkaraščius. Pasiūlymuose piliečių saugumą bus siekiama sustiprinti užtikrinant geresnį teisminį bendradarbiavimą ir didesnį solidarumą, vykdant bendrą imigracijos ir prieglobsčio politiką. Pasiūlymai bus naudingi ir įmonėms – bus mažiau biurokratinių kliūčių ir daugiau teisinio tikrumo vykdant tarpvalstybinius sandorius. 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusia Lisabonos sutartimi ES suteiktos priemonės tobulinti visų sričių politiką ir taip stiprinti Europos piliečių teises ir laisves.

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/lietuva/ziniasklaidai/20042010_duomenu_apsauga_lt.htm




Kontaktai

Darnaus vystymosi institutas

Aušros al. 66a., LT-76233 Šiauliai

Tel.: 8-672-26226; 8-684-31178
Faks.: 8-41-595898