Pažangiausia laboratorine įranga aprūpintoje instituto laboratorijoje atliekami tyrimai:

  • Paviršinio, gruntinio vandens, nuotekų mikrobiologiniai, cheminiai tyrimai.
  • Dirvožemio fizikiniai, cheminiai tyrimai.
  • Aplinkos oro tyrimai.
  • Aplinkos triukšmo taršos tyrimai.
  • Biotos tyrimai.
  • Kraštovaizdžio tyrimai.

Laboratorija yra akredituota pagal tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, kelių transporto triukšmo lygių nustatymo srityje. Akreditavomo pažymėjmo Nr. LA.01.151

2015 m. spalio 6 d. Aplinkos apsaugos agentūra išdavė leidimą nr. 1176254 atlikti taršos šaltinių išmetemų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus.

Kontaktai

Darnaus vystymosi institutas

Aušros al. 66a., LT-76233 Šiauliai

Tel.: 8-672-26226; 8-684-31178
Faks.: 8-41-595898